Batiats, confirmats i enviats: allò que ja som!

 

Ja tenia escrita molt avançada la Carta Pastoral amb el lema “Batiats i enviats”, quan vaig veure que aquest era el lema escollit i publicat per les Obres Missionals Pontifícies i així ho vaig comunicar perquè aquesta “sintonia” era un motiu de comunió i alegria. Així i tot, vaig ampliar el títol de la Carta afegint-hi la paraula “confirmats”, ja que estava estretament unida a la missió, un missió que la concretava a Mallorca per a ser en aquests moments terreny de cultiu perquè s’hi sembri de nou l’Evangeli.

La memòria d’enguany, publicada ara, quan ja duim uns llarg mesos de lluita contra la COVID-19, pren un to ben especial. El motiu no és altre que la pandèmia. També Mallorca és terra de missió i necessita refrescar de nou l’Evangeli en aquelles famílies i ambients en els quals era normal la vida cristiana. El temps que hem viscut de confinament ha donat per a molt, tant des de la reflexió com de l’acció. Des de la reflexió perquè a molts els ha fet replantejar aspectes de la vida en els quals no s’hi havia caigut, i també decisions que s’ha de prendre, tant en els aspectes materials com espirituals.

Tot i que, com acab de dir, aquesta Memòria es refereix a l’any 2019 i recull tot e que ha fet el Secretariat de Missions durant aquest període, no podem fer una referència al que ha estat i segueix essent el temps de la pandèmia i, sobretot, la relació que hem establert des de la nostra diòcesi amb els missioners mallorquins escampats arreu del món, especialment els països que en aquests moments pateixen la mateixa pandèmia i estan privats d’allò més necessari per viure. Des dels primers mesos de l’any i encara ara seguim mantenint aquest contacte –pràcticament diari- a través d’un grup de washapp.

Ja quan vam iniciar aquest contacte els vam demanar sobre les necessitats que tenien per tal de poder-los enviar alguna ajuda. Ens van contestar tot d’una i precisant fins i tot les quantitats. Vam poder repartir immediatament uns 120.000 euros. De llavores ençà hem seguit estant en contacte i hem pogut conèixer de primera mà l’evolució de la pandèmia i la situació en què cadascun d’ells i d’elles es trobaven. També, al mateix temps, els hem tingut al corrent del procés que anàvem fent aquí, enviant-los tots ells comunicats i publicacions de la diòcesi, cosa que en tot moment han agraït molt. Fins i tot, alguns ens ha di que han pogut seguir pet internet les celebracions que es retransmetien des de la Seu mallorquina. Tot això ens ha mantingut en comunió eclesial i ha estat una entranyable experiència de companyia, solidaritat, pregària i intercanvi constant.

Que tot això i els que queda consignat en aquesta memòria ens hagi ajudat i ens segueixi ajudant a viure la fons la missió que l’Església ens ha encomanat i que, tant els països de missió com en la nostra Mallorca, que també i mes que mai és terra de missió, puguem portar endavant l’encàrrec sempre actual de Jesús “anau, anunciau l’Evangeli, predicau, convertiu tots els pobles i feis-los deixebles meus”. Per la seva part, amés, ens diu que confiem, perquè podem comptar amb la seva assistència tots els dies de la nostra vida. Amb aquesta confiança, ens podem llençar sempre a la missió.

Sants del dia

24/05/2024Sants Domicià i Rogacià, sant Vicenç de Lerins, sant Simeó Estilita.

Campanyes