Canonesses Reg.Lat.de Sant Agustí

CL de Sta Magdalena 2A
07003 Palma (Palma-Ponent)
Tlf.: 971715154

Responsables

Confés ordinariBurguera Cabrer, Antoni

Horaris de misa

Hivern
Dissabte18:30:00
Diumenge18:30:00
Estiu
Dissabte18:30:00
Diumenge18:30:00

Sants del dia

19/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Agenda – Pròxims esdeveniments

Campanyes