Agustines Germanes de l'Empar - Alcúdia

CLCabrera 5
07400 Alcúdia (Pla-Nord)
Tlf.: 971545843
administracion@nsc-alcudia.com

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

26/09/2022Sants Cosme i Damià, sant Gedeó, santa Teresa Couderc.

prova

Campanyes