Agustines Germanes de l'Empar - Alcúdia

CLCabrera 5
07400 Alcúdia (Pla-Nord)
Tlf.: 971545843

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes