Agustines Germanes de l'Empar - Vivero

CL Bach 4
07008 Es Vivero (Palma) (Palma 3)
Tlf.: 971474526

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes