Agustines Germanes de l'Empar - Casa General

CL Sant Gaietà 7
07012 Palma (Palma-Ponent)
Tlf.: 971724227

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes