Agustines Germanes de l'Empar - Casa General

CL Sant Gaietà 7
07012 Palma (Palma-Ponent)
Tlf.: 971724227
secretariageneralaha@hotmail.com

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes