Carmelites del Sagrat Cor de Jesús

CL Bisbe 5
07003 Palma (Palma-Ponent)
Tlf.: 971715114

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes