Carmelites del Sagrat Cor de Jesús

CL Bisbe 5
07003 Palma (Palma-Ponent)
Tlf.: 971715114

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes