Filles de la Caritat - Palma

CL St.Vicenç de Paul 13
07010 Palma (Tramuntana-Ponent)
Tlf.: 971750624

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes