Filles de la Caritat - Palma

CL StVicenç de Paul 13
07010 Palma (Tramuntana-Ponent)
Tlf.: 971750624

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes