Germanes de la Caritat - Binissalem

CL Concepció 1
07350 Binissalem (Pla-Nord)
Tlf.: 971511244

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes