Germanes de la Caritat - Binissalem

CL Concepció 1
07350 Binissalem (Pla-Nord)
Tlf.: 971511244

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes