Germanes de la Caritat - Llucmajor

CL Sant Joan 22
07620 Llucmajor (Migjorn)
Tlf.: 971660849

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes