Germanes de la Caritat - Llucmajor

CL Sant Joan 22
07620 Llucmajor (Migjorn)
Tlf.: 971660849

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes