Germanes de la Caritat - Manacor

CL Olesa 9
07500 Manacor (Llevant)
Tlf.: 971551737

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

19/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Agenda – Pròxims esdeveniments

Campanyes