Filles de la Caritat - Palma

CM Salard 47
07008 Palma (Palma 3)
Tlf.: 971473390

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

19/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Agenda – Pròxims esdeveniments

Campanyes