Germanes de la Caritat - Son Roca

CL RvdGabriel Bestard 3A
07011 Son Roca (Palma) (Tramuntana-Ponent)
Tlf.: 971790037

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

19/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Agenda – Pròxims esdeveniments

Campanyes