Germanes de la Caritat - Sa Vileta

CL Maria Antònia Salvà 6
07011 Sa Vileta (Palma) (Palma 3)
Tlf.: 971791259

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes