Germanes de la Caritat - Sa Vileta

CL Maria Antònia Salvà 6
07011 Sa Vileta (Palma) (Palma 3)
Tlf.: 971791259

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes