Germanes de la Caritat - Palma

CL Sant Pere 25
07012 Palma (Palma 1)
Tlf.: 971724772

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes