Germanes de la Caritat - Palma

CL Sant Pere 25
07012 Palma (Palma 1)
Tlf.: 971724772

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes