Germanes de la Caritat - Porreres

CL Sala 13
07260 Porreres (Migjorn)
Tlf.: 971647352

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes