Germanes de la Caritat - Porreres

CL Sala 13
07260 Porreres (Migjorn)
Tlf.: 971647352

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes