Germanes de la Caritat - S'Arenal

CL Sant Cristòfol 50
07600 S´Arenal (Palma-Llevant)
Tlf.: 971440144

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes