Germanes de la Caritat - S'Arenal

CL Sant Cristòfol 50
07600 S´Arenal (Palma-Llevant)
Tlf.: 971440144

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes