Germanes de la Caritat - SonMacià

CL Sa Plana 6
07509 Son Macià (Manacor) (Llevant)
Tlf.: 971550118

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

19/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Agenda – Pròxims esdeveniments

Campanyes