Missioneres del Stm.Sagrament i Mª Imm.

CL Calatrava 10-12
07001 Palma (Palma-Ponent)
Tlf.: 971715788

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

19/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Agenda – Pròxims esdeveniments

Campanyes