Franciscanes FM - Calonge

CL Rafel Adrover 8
07669 Calonge (Santanyí) (Migjorn)
Tlf.: 971167011

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes