Missioneres dels SS.CC - Mancor de la Vall

Santuari de Santa Llucia-Llista de Correus
07312 Mancor de la Vall (Pla-Nord)
Tlf.: 971501877

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

19/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Agenda – Pròxims esdeveniments

Campanyes