Missioneres dels SS.CC - Palma

CL Gabriel Fuster 16
07004 Palma (Palma-Llevant)
Tlf.: 971751781

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

19/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Agenda – Pròxims esdeveniments

Campanyes