Missioneres dels SS.CC - Palma

CL Guillém Galmés 38 baixos
07004 Palma (Palma-Llevant)
Tlf.: 971290462

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

19/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Agenda – Pròxims esdeveniments

Campanyes