Missioneres dels SS.CC - Pollença

CL Mallorca 32
07460 Pollença (Pla-Nord)
Tlf.: 971530667

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

19/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Agenda – Pròxims esdeveniments

Campanyes