Puresa de Maria - Inca

CL Llevant 92
07300 Inca (Pla-Nord)
Tlf.: 971881875

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes