Puresa de Maria - Inca

CL Llevant 92
07300 Inca (Pla-Nord)
Tlf.: 971881875
purezademaria@pmaria-inca.org

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes