Puresa de Maria-CESAG - Palma

CL Costa de Saragossa 16
07013 Palma (Tramuntana-Ponent)
Tlf.: 971792818
ag@cesag.org

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes