Puresa de Maria-CESAG - Palma

CL Costa de Saragossa 16
07013 Palma (Tramuntana-Ponent)
Tlf.: 971792818

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes