Serventes de Jesús

CL Sant Alonso 26
07001 Palma (Palma-Ponent)
Tlf.: 971721830

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes