Franciscanes de la Immaculada

La Purisima-CL Sevilla 19
07013 Palma (Tramuntana-Ponent)
Tlf.: 971738278

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes