Franciscanes de la Immaculada

La Purisima-CL Sevilla 19
07013 Palma (Tramuntana-Ponent)
Tlf.: 971738278
direccion@la-purisima.org

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes