Filles de la Caritat - Palma

CL Cala Mitjana P.51 Esc.5 4t 1ª i 2ª
07009 Palma (Palma 3)
Tlf.: 971470858

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes