Jerònimens (Orde de Sant Jeroni) OSH-Inca

CL Monges 129-131
07300 Inca (Pla-Nord)
Tlf.: 971500952

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes