Concepcionistes(O.Immaculada Concepció)

CL Palau 17
07510 Sineu (Es Pla)
Tlf.: 971520059

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes