Franciscanes del Tercer Orde Regular

Monest.St.Pere-CL Sor Rosenda 11
07184 Calvià (Tramuntana-Ponent)
Tlf.: 971670586
monasteriotor1@hotmail.com

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes