Germanes de la Caritat - Santa Maria

CL Rector Caldentey 6
07320 Santa Maria del Camí (Pla-Nord)
Tlf.: 971620081

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes