Germanes de la Caritat - Santa Maria

CL Rector Caldentey 6
07320 Santa Maria del Camí (Pla-Nord)
Tlf.: 971620081

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes