Franciscanes FM - S'Aranjassa

CL S´Aranjassa 9
07199 S´Aranjassa (Palma 4)
Tlf.: 971742867

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes