Aliança en Jesús per Maria

Residència Borenco CL Joan Miró 61
07015 Palma ()
Tlf.: 971732347

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes