Aliança en Jesús per Maria

Residència Borenco CL Joan Miró 61
07015 Palma ()
Tlf.: 971732347

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes