Institut de Missioneres Seglars (I.M.S.)

Apartat de Correus 451
07080 Palma (Palma 1)
Tlf.: 971724251

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

19/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Agenda – Pròxims esdeveniments

Campanyes