Benedictines de l'orde de Sant Benet - Manacor

Apartat 153
07500 Manacor (Llevant)
Tlf.: 971551484

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Diumenge18:00:00
Estiu
Diumenge18:00:00

Sants del dia

19/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Agenda – Pròxims esdeveniments

Campanyes