Misionera Sagrados Corazones

CL José Badena
08572 San Pedro Torelló (Tots)
Tlf.:

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

26/09/2022Sants Cosme i Damià, sant Gedeó, santa Teresa Couderc.

prova

Campanyes