Clarisses Caputxines

CL Jaquotot 1A
07003 Palma (Palma 1)
Tlf.:

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

19/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Agenda – Pròxims esdeveniments

Campanyes