Missioneres Verbum Dei.- Palma

CL Costa i Llobera 11 1 2
07005 Palma de Mallorca (Palma-Ponent)
Tlf.: 871937485

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes