Cursets de Cristiandat

CL Seminari 4
07001 Palma ()
Tlf.: 971213100

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes