Moviment Familia Albertiana

CM dels Reis 102
07013 Palma (Palma 1)
Tlf.:
mfa.mallorca@gmail.com

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes