Orde Franciscà Seglar

CL Bastió d´en Sanoguera 3
07002 Palma ()
Tlf.:

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes