Orde Franciscà Seglar

CL Bastió d´en Sanoguera 3
07002 Palma ()
Tlf.:
ofsbaleares@yahoo.es

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

26/09/2022Sants Cosme i Damià, sant Gedeó, santa Teresa Couderc.

prova

Campanyes