Apostolat de l'Oració (APOR)

CL Monti-Sión 24
07001 Palma ()
Tlf.: 971711300

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes