Apostolat de l'Oració (APOR)

CL Monti-Sión 24
07001 Palma ()
Tlf.: 971711300
jmcasasnovas@gmail.com

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes