Casal de la Pau (Associació Privada de Feels)

PS Passeig Ferrocarril 19
07500 Manacor ()
Tlf.:
camidesonfrau@hotmail.com

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes