Famílies Nombroses

CL Estanc 5
07012 Palma ()
Tlf.: 971711664

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes