Famílies Nombroses

CL Estanc 5
07012 Palma ()
Tlf.: 971711664
brigidaoliver@wanado.es

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes