Grups d'Esplai de Mallorca

Casa de l´Església-Seminari 4
07001 Palma (Palma 1)
Tlf.: 971714479
gdem@gdem.org

Responsables

ConsiliariVicens Gomila, Francesc

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

26/09/2022Sants Cosme i Damià, sant Gedeó, santa Teresa Couderc.

prova

Campanyes