Institut de Formació Ramon Serra-Escola d'Esplai

Casa de l´Església-Seminari 4
07001 Palma ()
Tlf.: 971714479

Responsables

ConsiliariVicens Gomila, Francesc
DirectorVicens Gomila, Francesc

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes