Legio Mariae

CL Francisco Vidal Sureda 72(Residència 3ªedat)
07015 Palma ()
Tlf.: 971402061

Responsables

ConsiliariSuau Mayol, Bartomeu

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

26/09/2022Sants Cosme i Damià, sant Gedeó, santa Teresa Couderc.

prova

Campanyes