Unió Eucarística Reparadora (Deixebles de St.Joan i Maries del Sagrari)

CL Antoni J. Llabrés Mudoy 30
07140 Sencelles ()
Tlf.:

Responsables

Assessor diocesàPons Payeras, Joan

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

26/09/2022Sants Cosme i Damià, sant Gedeó, santa Teresa Couderc.

prova

Campanyes