Verbum Dei

CL Vela 3
07010 Palma ()
Tlf.: 971769076

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes