Verbum Dei

CL Vela 3
07010 Palma ()
Tlf.: 971769076
joaquinasalva@hotmail.com

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes